Pelin Yazıcı / Anadolu Isuzu Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi

İçinde bulunduğumuz dönemde iklim değişikliği, dünyamızın sürdürülebilirliği için önemli riskler yaratıyor ve iklim kriziyle mücadele için ciddi önlemler alınıyor.

Tüm dünyayı etkisi altında bırakan iklim kaynaklı sorunları yaşarken, şirketlerin paydaşları ve değer zincirleriyle iş birliği beklentileri de bu konudaki olumsuz etkileri önlemek adına değişim gösteriyor. Müşteriler artık firmalardan çevreye daha duyarlı, teknolojiyi çevre adına kullanan, çevresel sürdürülebilirliği olan yatırımlar bekliyor. Şirketlerin, günümüz koşullarında bu alandaki stratejilerini oluşturma ve yönetme süreçlerini anlamlandırabilmek için dünyadaki gelişmelerden kısaca bahsetmek istiyorum.

2018 Birleşmiş Milletler İklim Komisyonu raporunda, ortak hedef olarak küresel ısınmanın 1,5°C’yi aşması durumunda, iklim değişikliği etkilerinin bugünkü yansımasından çok daha büyük olacağı belirtildi. Bu konuda birlikte hareket edilmesi gerektiği konusunda 197 ülkenin mutabık kaldığı Paris Anlaşması’nın uzun vadeli hedefi ise ortalama küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerde yani 1,5°C altında tutmak olarak belirledi.

Paris Anlaşması’nın ardından Avrupa Birliği, kendi yol haritasını belirleyerek Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı yayımladı. Yeşil Mutabakat’ın açıklandığı 2019 yılı Aralık ayından itibaren çevresel, sosyal ve ekonomik konular ülkelerin ve şirketlerin gündeminde hızla üst sıralarda yerini aldı. Bu değişimle birlikte, Türkiye de küresel rekabette dünyanın sürdürülebilirlik üzerine yeniden kurulduğu bir mücadele içine girmiş bulunuyor. AB’de yaşanan bu hızlı değişim tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de gündemini finansal kaynaklar, yasal düzenlemeler bakımından etkiliyor. Artık Türkiye’de, sürdürülebilir ekonomik büyüme için dönüşüme ihtiyacımız var. Bu noktada çevreye önem veren hem sürdürülebilir hem de ekonomik büyüme modeli olarak isimlendirilen, çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan ürün ve hizmetlerin yatırım ve tüketimini önceliklendiren “yeşil dönüşüm” kavramı hayatımıza giriyor. Yeşil dönüşüm kavramı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden, bu sayede daha az karbon yoğun olana geçiş fırsatı veren ve karbondan arındırılmış bir küresel ekonomiyi benimsememiz gereken kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Bu noktada, şirketler ihtiyaç duyulan dönüşümü hızlandırmak için kendi iklim hedeflerini güçlü stratejilerle ve uygulamalarla uyumlu hale getirmelidir. Basit bir örnekle, bugün yol açılan karbon emisyonuna karşılık gelen değer için karbon kredisi satın alma, ormanların ve karbon yutağı alanlarının büyütülmesi, yenilenebilir enerji yatırımları, karbon yakalama çözümlerinden birini veya birkaçını kullanarak emisyonlarını sıfırlarsa karbon nötr hale gelecektir. İlave olarak, bilime dayalı hedefler belirleyip seçilmiş bir referans yıla göre karbon emisyonlarını, belli bir tarihe kadar azaltırsa ve o yılda hâlâ kalan emisyonlar için de karşılık öderse, net sıfır şartını yerine getirmiş olacaktır.

Biz, Anadolu Isuzu olarak üretim faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin değer zinciri boyunca çevresel ayak izini azaltma vizyonuyla çalışıyoruz. Çevre dostu araçların geliştirilmesi, dijitalleşme projeleri ile emisyon azaltımına katkı sağlamak şirketimizin temel öncelikleri arasında yer alıyor. Bu sayede dünya gündeminde yer alan iklim krizi ile mücadelede yol haritamızı belirliyoruz. Emisyon azaltımı için bilim temelli hesaplamalar doğrultusunda ilerliyoruz. Enerji verimliliği alanındaki projelerin önemli odak noktalarımızdan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Net sıfır emisyon hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Net sıfır emisyon, enerji tüketiminde kullanılan fosil yakıtları azaltarak, hedeflerimiz doğrultusunda tamamen son vermek yol haritamızın ana ekseninde yer alıyor. Kısa vadeli iklim hedefi ve uzun vadeli yaklaşımın belirlenmesi ile net sıfır karbon hedefinin altyapısını hazırlıyoruz. İklim hedeflerine ulaşmaya yönelik faaliyetleri içinde yeşil dönüşüm stratejisiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı hedefliyoruz. Üretim süreçlerinde tutkuyla çalıştığımız çevre duyarlılığı vizyonumuzu doğrudan sera gazı emisyonlarımızı azaltarak destekliyoruz. Net sıfır emisyon yol haritamızın ilk adımında, hesapladığımız ve doğruladığımız sera gazı emisyonlarımızı CDP (Carbon Disclosure Project) ile raporlamak yer alıyor. Bununla birlikte; Anadolu Isuzu olarak çalışanlar ve önemli paydaşlarımızdan olan yetkili servis, satış bayileri ve tedarikçiler için karbon hedefine yönelik farkındalık yaratmak ve iklim taahhütlerini gerçekleştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Anadolu Isuzu olarak, gelecek yıllarda da çevre yönetim sistemimizde, sürdürülebilir bir anlayışla değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*