Nil Çeltek / Anadolu Vakfı Pazarlama ve Proje Müdürü

Vakfımız, 1979 yılından bugüne verdiği burslarla, 28 binin üzerinde öğrencinin hayatına dokunmuş olmanın gururunu yaşıyor. Her temas bir iz bırakır; dünün gençlerini, bugünün başarılı, mutlu ve çağdaş yetişkinleri olarak görmek ve bu yolda onlara destek olabilmek bizler için onur verici. Burslar ile verdiğimiz maddi destekten ziyade, sağladığımız manevi destekle gençlerin hayatlarını daha proaktif olarak kurgulamalarına ve hayallerinin farkına varmalarına yardımcı oluyoruz.

Bu yıl da burs başvurularını 1-30 Eylül tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr  adresinden online olarak alacağız. Mülakatlar ise Ekim-Kasım aylarında gerçekleşecek. Bursiyer adaylarını öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriyoruz. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında ihtiyaç durumu belirleyici oluyor. Bu ilk değerlendirme sürecini takiben bursiyer adaylarımızı mülakata çağırıyor; akademik başarılarının yanı sıra bireysel gelişimleri, hobileri, gönüllülükleri, sosyal yetkinlikleri, spor ve sanata olan yatkınlıklarına göre değerlendirme yapıyoruz.

Vakfımızın burs stratejilerini ve süreçlerini yerel ve küresel iyi uygulama örneklerini de değerlendirerek sürekli geliştiriyoruz. Burs yönetiminde en iyi ve en yenilikçi uygulamalara sahip olmak bizim için esastır. Bu anlayışla, 2012 yılında web tabanlı burs başvuru platformumuzu oluşturduk. Bursiyerlerimizin tüm bilgilerini yakından takip ettiğimiz CRM Sistemi ile en efektif rapor ve sonuçlara ulaşıyoruz. Online başvuru sürecinde 60 farklı veri alınarak ailenin gelir ve öğrencinin başarı durumunu sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Burs süreci boyunca yine öğrencinin başarı durumu transkriptler ile takip ediliyor.

Burs süreci boyunca, Anadolu Vakfı ile bursiyerler arasında köklü bir bağ oluşuyor. Bu bağ, mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri, eğitimler, kişilik envanteri gibi araçlar ile destekleniyor, bir yıllık mentorluk süreci ile birlikte sürdürülüp, sürekli geliştiriliyor. Edinmiş oldukları deneyimleri, yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşma olanağı sunuyoruz.

En büyük hedefimiz, gençlerin kendi geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak, vizyon sahibi bireyler olmaları için onları desteklemek. ‘İnsana yatırım’ ilkesine olan inancımızla gençlere yönelik programlar uyguluyoruz. Onları uzlaşma ve hoşgörü kültürü, liderlik yetkinlikleri, çevre ve sürdürülebilir kalkınma, yaratıcılık ve yenilikçilik kültürü gibi çağdaş değerlerle destekleyerek dünya görüşlerinin ve genel donanımlarının bu yönlerde olgunlaşmasını sağlıyoruz. Anadolu Vakfı olarak, hayata geçirdiğimiz projelerle sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyonu yaygınlaştırmayı, gençlerimize verdiğimiz destekle ülkemizin geleceğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*