Özge Paşaoğulları / Anadolu Grubu Denetim Yöneticisi

Grubumuzda iç denetim fonksiyonu; müşteri ihtiyaçlarını gözeterek, risk yönetimi ve işe değer katmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda denetim, etkinlik ve verimliliği güçlendirecek uygulamaların grup geneline yayılması amacıyla, bir şirkette edinilen deneyim ve gözlemlerin, diğer şirketlerle paylaşılması, yeni program ve sistem oluşturma aşamalarında tavsiyelerde bulunulması rollerini de üstlenmektedir.

Geleneksel yaklaşımda; denetim ve denetçi ifadelerinin şirketin diğer çalışanları nezdinde uyandırdığı algı soğuk, sert gibi sıfatlar ile ifade edilebilir. Bu durum, denetim hizmeti alan tarafta denetimin bir an önce noktalanması isteğini doğurur.

Anadolu Grubu Denetim Başkanlığı olarak bizler, denetime ve denetçilere karşı olumsuz algıyı kırmak, denetimi çekinilen, iletişime geçilemeyen bir kavram olmaktan çıkarmak için sürekli çalışmaktayız. Bu kapsamda aldığımız eğitimler ile iç denetim hizmetini nasıl daha etkin, faydalı verebileceğimiz konusunda 6S Success Principles’ı (Başarı İlkeleri) geliştirdik. Şirketlerin sürdürülebilir başarısına destek olmak için çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 6S Başarı İlkeleri, iç denetimin temel unsurları olan sistemli olma, bilgi gizliliği ve güvenliğine dikkat etme, çözüm odaklı olma, destekleyici olma, paylaşımcı olma ve sürdürülebilir olma ilkelerinden oluşuyor. Bu açıdan bakıldığında denetçi, bir doktorun hastaya yaklaştığı gibi problemin kök nedenini tam olarak tespit ettikten sonra, rahatsızlık tekrar nüksetmeyecek şekilde tedavi önerisinde bulunur ve teşhisi doğru bir şekilde koymadan reçete yazmaz.

Özetle Anadolu Grubu’nda denetimin amacı, süreçleri analiz ederek riskleri belirlemek, bu risklere karşı kontrollerin etkinliğini test etmek, tasarım aşamasındaki süreçleri ve sistemleri olası olumsuzluk ve verimsizlikler açısından değerlendirmek ve organizasyona değer katan iyileştirmeleri tavsiye etmektir. Bu anlamda paydaşların da, denetimi çekinilecek bir birim olarak değil, kendilerine yardımcı olmaya çalışan ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye çalışan kurum paydaşları olarak görmeleri önemli ve gereklidir.

Sonuç olarak denetçiler de, diğer paydaşlarla  aynı geminin yolcularıdır ve ortak hedefimiz gemimizin “Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız” olma yolunda güvenle ilerlemesini sağlamaktır.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*