Volkan Bahar / Anadolu Grubu Kurumsal Teknoloji Mimari Müdürü
volkan_bahar_blog_gorsel

Mimari, kelime anlamı olarak belirli ölçü ve kurallara göre yapı tasarlama bilimi ve sanatıdır. Latince’de ise “arche” (prensip ve öncelik) ve “tecton” (zanaatkâr) köklerinden türer.

Bilgi teknolojileri çözümlerinin oluşturulması, BT mimarları, BT uzmanları ve hatta çözümleri gerçekleştirecek proje yönetici ve yönetişim personelleri için zorlu ve karmaşık bir süreçtir. İhtiyaçların belirlenmesi, bilginin toplanması, organize edilmesi daha sonra bilginin modellenerek bir BT Çözüm Mimarisine dönüştürülmesi gerekir. Bu zorlukları aşacak çözüm odaklı bir yaklaşıma ve ortak bir değerlendirme diline duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bir mimar gibi düşünmek, çözüm oluşturmak ve uygulamak günümüzde artık gereklilik halini aldı.

Türkiye’de en fazla BT yatırımı özellikle bankacılık ve telekom sektörlerine yapılıyor. Bu sektörlerde yapılan BT projelerinde kullanılan yurt dışı danışmanlıkların da etkisi ile birlikte mimari yaklaşım metodoloji ve süreçleri de gündeme geliyor ve hayata geçiriliyor. Özellikle son 10 yılda kurumsal mimari metodolojilerinin, disiplinlerinin uygulamaya geçtiğini ve olumlu sonuçlar elde edildiğini görüyoruz. Kurumsal mimari ile birlikte iş mimarı, teknoloji mimarı, veri mimarı, uygulama mimarı gibi roller de önem kazanıyor ve iş yapış şekillerindeki bu dönüşümde önemli aktörler haline geliyorlar.

Teknoloji iş ortaklarımızdan IBM ile birlikte 1-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında önemli bir atölye çalışması gerçekleştirdik. 3 gün süren bu çalışmada güncel metodolojileri dinleyerek, gerçeğe yakın vaka çalışmaları ile uygulama ve fikir alışverişinde bulunma şansı yakaladık. Aynı zamanda Grup şirketlerimiz arasındaki birlikte çalışma ve iletişimi de geliştirdiğini düşündüğümüz bu çalışmanın bir tekrarını Ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğiz.

blog_foto_01

blog_foto_02

Katılımcıların oldukça pozitif geri bildirimlerine dayanarak başarıya ulaştığını düşündüğüm bu çalışmanın benzerlerini, önümüzdeki dönemlerde tekrar organize etmeyi hedefliyoruz.

Amacımız Grubumuzu güncel teknolojiyi iş stratejilerine en hızlı şekilde entegre edebilen çevik ve modern bilişim teknolojilerinin imkanlarından en verimli şekilde faydalanan kurumlardan biri haline getirmektir.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>