Aykut Gümüşlüoğlu / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü
aykut_gumusluoglu_blog_gorsel_2

Denetimde farkındalık, süreç yönetiminde sürdürülebilirlik

Süreçler yaşamımızın bir parçası, var olma mücadelemiz içinde bizi ayakta tutan temel dinamiklerdir. Yaşam akışımız süreçlere bölünmüş ve her bir süreç, alt bir süreçle birlikte var olma ve var etme yolumuzun hareket noktasını oluşturmuşlardır. Bu anlamda, yaşam dediğimiz olgu süreçlere bağlanabilirse şayet; canlı varlıklar kadar, tüm metalar, kurumlar, sistemler ve hatta düşünceler bile, birer sürecin yansımasını içerir. Bu nedenle süreçleri bilmek, kontrol etmek ve geliştirmek, varlığı götüreceği noktayı öngörebilmek açısından da önemlidir.

Yaşam döngüsünde var olan ve/veya var olacak süreçleri şekillerindiren iki temel dinamik tecrübe biçimi vardır. Bunların ilki, yaşanmışlıklar sonucu edindiğimiz; diğeri ise başkalarından öğrendiğimiz  tecrübelerdir. Yaşadığımız her menfi ya da müspet olay, öncelikle kendimizin bir kazanımıdır. Ancak, gündelik yaşam bazen sadece edinilen değil, tecrübelerin paylaşıldığı bir yapıyla da var olur ve şekillenir. Kültürler, toplumsal ve kurumsal yapılar, aile ve toplumsal ilişkiler, iş yaşamına ilişkin dinamikler, bu yapıları oluşturan bireylerin tecrübelerinin paylaşılmasından, kabul ettirilmesinden, kabullenilmesinden ya da zorlanmasından oluşan üst yapılardır.

Kültürel yapımızın ve yaşantımızın her sürecinde olan denetim olgusunu da, bir otorite ve baskı aracı olarak görmekle, tecrübelerin paylaşılması, aktarılması ve ortak bir amaç  yaratmaya yönelik bir değer olarak kabullenme arasındaki farkı, yukarıda sözünü ettiğimiz bakış açısında bulmak mümkündür. Denetimi, bir baskı aracı ve/veya otorite olarak görmek  direnmeyi, değer yaratıcı olarak görmek ise bir ortaklığı beraberinde gerektirir. Direnmek bir mücadele iken, ortaklık bir uzlaşım işidir.

Kurumsal yapılar ve tabii ki şirketler açısından da yaşam döngüsü birçok süreçten oluşur. Süreçler, kurumsal yapıların da yaşam akışını düzenleyen, var eden temel hayat damarlarıdır. Bu nedenler bu yapının içerisinde olanların ve yönetenlerin süreçleri geliştirmesi, kontrol edebilmesi, gözlemleyebilmesi, daha da ötesinde denetleyebilmesi ve var oluş nedeni olan misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesinde önemli rol oynar. Ancak geliştirmek, kontrol etmek ve gözlemleyebilmek bir yönetim meselesi iken, denetleyebilmek ise tamamen farklı bir farkındalık içinde olmayı gerektirir.

Şirketler içerisinde süreçler ile ilgili var olan ve gelişen olguları kestirebilmek ve çoğu zaman da objektif kriterlerle değerlendirebilmek her zaman mümkün olmayabilir. Şirket körlüğü denen bu kavram, süreçlerin alelade bir akış içinde durağanlaşmasına, verimsizleşmesine ve efektifliğini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle üçüncü bir gözün süreçler için tespitlerde bulunması bir zorunluluk halini alır. Şirket amacını gerçekleştirmesi için var olan süreçlerin denetimi, bugün modern iş dünyasında iç, dış ve kamusal denetimlerle gerçekleştirilir. Varlık nedenini hangi otoriteden alırsa alsın, her denetim ile esasen varılmak istenen sonuç, süreçlerin devamlılığı ve geliştirilmesidir. Kamusal denetim bu gücü, kamusal ortaklıktan alırken, şirketlerde iç denetim bir amaç ortaklığından alır. Bu da yukarıda sözünü ettiğimiz üzere, şirketin ve iç denetim departmanlarını karşılıklı bir ortak olarak görmesini gerektirir.

Anadolu Grubu Denetim Başkanlığı olarak, yıllardır süren denetim faaliyetlerimizde temel amacımız, şirketlerimizin süreçlerini geliştirmesine ve sürdürmesine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda amacımız, özelde denetlediğimiz şirketlerimizin, genelde ise tüm Anadolu Grubu ailesinin ortak amaçlarını gerçekleştirmesinde bir paydaş rolü alabilmektir. Bunun da, şirketlerimize yılda ortalama 900 üzerinde aksiyon aldıran, önerilerin %90 üzerinde kabul gördüğü ve memnuniyet oranının da yine %90 üzerinde olduğu bir birim olarak,  grubumuz çalışanları tarafından tescillendiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Süreçler, yaşayan mekanizmalardır. Zaman ve koşullar içerisinde değişir ve gelişir.  Denetim Başkanlığı olarak, şirketlerimizin süreçlerine yaptığımız katkılar kadar, kendi süreçlerimizi de sürekli gözden geçiriyoruz, denetletiyoruz. Dünya genelinde, bir denetim biriminde pek de görülemeyecek ISO 9001 sertifikamız, QAR Kalite Standartı Sertifikamız da bizim süreçlerimiz için uluslararası değerlendirme kuruluşlarının tasdikidir.

Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayında, Denetim Başkanlığı bünyesinde görev alan her bir arkadaşımızın, gerçekleştirdiğimiz görevin önemi ve değerinin farkında olması kadar, tüm şirketlerimizin de Anadolu Grubu Denetim Başkanlığını ve her bir üyesini kendilerinin bir paydaşı, bir  ortağı ve tecrübelerini paylaşan bir departman olduğunun farkında olmaları en büyük ödülümüz olacaktır.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>