Cem Sarı / Anadolu Grubu İş Geliştirme Müdürü

Günümüzde, dijitalleşme ile dijitalize olmak kavramlarının birbirleriyle sıklıkla karıştığını görüyoruz. Tanımlamak gerekirse, dijitalize olmak; iş süreçlerinin analogdan dijital bir forma aktarılmasıyken, dijitalleşme; yeni gelir yaratmak, değer yaratacak fırsatları ortaya çıkartmak için iş modellerinin dijital teknolojiler kullanılarak dönüştürülmesi, dijital işe geçişin bir aşamasıdır.

Bu noktada aklınıza şu sorunun gelmesi çok doğaldır: ‘Dijitalize ola ola dijitalleşebilir miyiz?’ Bunun yanıtı çok net olarak ‘Hayır, dijitalleşemeyiz’dir. Bizler, sahip olduklarımızı -mevcudu- dönüştürmeye çalışırken, dünya tahmin ettiğimizden çok büyük bir motivasyonla birbirine yakınlaşıyor ve daha hızlı şekilde dönüşüyor. Dünya, mevcudu zaten yıllar önce değiştirmeye başlamış olarak bugün, sektörlerin birbirlerini nasıl değiştirip dönüştürebileceklerini konuşuyor. Dönüşüm o kadar hızlı ki, 2000 yılından beri, Fortune 500 şirketlerinin R’sinin bugün olmadığını söylemek konunun önemini ifade edebilecektir.

Değişmeyelim dönüşelim

Sektörler büyük bir hızla dönüşürken, bu sektörlerin oyuncuları da sürecin gerisinde kalmamak için büyük bir hızla iş yapış modellerini ve bakış açılarını bu dönüşüme uyumlu hale getirmeye çalışıyorlar. Artık şirketler, gerçek anlamda dönüşüm süreçlerini tamamlayana kadar, yeni kurulmuş bir start-upın bile pazarda rekabet yaratabileceğinin ve bir anda marka değerini artırarak pazarın gidişinde etkili olabileceğinin farkındalar.

Yeni iş gücünüzle tanışın: Liquid Workforce

Hemen hemen bütün sektörlerdeki büyük firmalar, dijital çağdaki dönüşüme ayak uydurmak için çok çeşitli araçlara ve teknolojilere yatırım yapıyorlar. Teknolojilere sadece toptan dönüşüm yapacak araçlar olarak bakmıyorlar, aynı zamanda çalışanlarını, projelerini ve tüm organizasyonlarını yüksek adapte gücü olan ve dönüşüme hazır hale getirecek olan bir araç olarak da görüyorlar. Bu firmalar, gerekli olan yaratıcı düşünce ve inovatif fikirler ile dönüşüme liderlik edebilecek, dünyadaki gelişmelerden haberdar, günü değil geleceği kurtarmak üzere düşünen ve üretmek isteyen insan gücünün önemini daha iyi anlıyorlar.

Gelin bir de bugünün şirketlerinin, gelecekte neye dönüşmesinin hedeflendiğine bir bakalım:

– Silolar halinde yapılan ve kişilere odaklı genellikle mühendislik, satış, pazarlama, tasarım gibi iş alanlarının yerine, analitik tahmin ve analizler ile karar veren, kişilerin kilit nokta olmaktan çıktığı veri odaklı firma yönetimi

– Firmanın hali hazırda yatırım yaptığı teknoloji ve araçlar için verilen eğitimler yerine, sürekli geniş ve farklı alanlarda verilen eğitimler

– Parçalara ayrılmış işgücü yönetim araçları yerine, dış kaynak insan kaynağının ve internetteki ortak platformların kullanıldığı dışa açık yapılar

– Çalışanların inovasyon ve girişim yapmaları için desteklendiği sürekli inovasyon düşünce modeli

– Düşük düzeyde işbirliği yerine, işbirliğinin desteklendiği, daha çevik ve nitelik paylaşımı üzerine kurulu proje odaklı çalışma grupları

Yaklaşık 15 yıldır Almanya, Rusya, Amerika, İngiltere ve Türkiye’de inovasyon, girişimcilik ve dijital dünyada aktif olarak projeler üreten ve ekosistemin oluşmasına katkı sağlayan biri olarak dönüşümün, kararlı adımlarla ve şirketin tüm çalışanlarına aynı heyecan verilecek şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Parça parça yapılan, bütünsellikten uzak çalışmalar, birçok örnekleri gibi hız yerine yavaşlamayı ve hatta gerilemeyi beraberinde getirebilmektedir.

Peki bireysel olarak siz nasıl dijitalleşiyorsunuz?

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*