Anadolu Grubu

Kadınların ürettiği değerin farkındayız

Yönetim anlayışımızın ve paydaş ilişkilerimizin temelinde her zaman insan odaklı bir bakış açısı vardır. İnsanımıza değer verir, saygı duyar, fikirlerini önemser ve destekleriz. Şirketlerimiz, kurum içi ve kurum dışı tüm faaliyet, karar ve uygulamalarında adil ve eşitlikçi bir yaklaşım benimser.

Toplumda her türlü ayrımcılığın kaldırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın gereği ve en önemlisi temel insan hakkı olarak görüyor, özellikle kadın gücünün katma değerinin farkındalığı konusundaki çalışmaları odağımızda tutuyoruz. Kadınların karar süreçlerindeki etkisinin artmasıyla dünyamızın hem maddi hem de manevi anlamda gelişeceğine inanan bir Grup olarak “Kadınların ürettiği değerin farkındayız” diyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının her alanda yarattığı katma değeri artırmaya yönelik projeler hayata geçiriyor ve kadın istihdamını teşvik eden dernek, organizasyon ve faaliyetlerde yer alıyoruz. Grubumuzda  da kadın çalışanlarımızın üst yönetimde ve yönetim kurullarımızda daha fazla yer alması için çalışmalar yürütüyoruz.

Grubumuz, 2012 yılında Dünya Ekonomik Platformu ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde; Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’ndaki ekonomik katılım ve fırsatlar uçurumunu %10’a kadar azaltmak amacı ile hazırlanan İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladı. Ayrıca tüm uygulama ve süreçlerinde ayrımcılığa izin vermeyeceğini taahhüt ettiği Anadolu Grubu Fırsat Eşitliği Politikası’nı oluşturdu. Anadolu Grubu bu doğrultuda, “İşe alımlarda ve çalışma hayatları süresince çalışanlarına yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmayız” ilkesiyle çalışıyor. Uzun yıllardır Türkiye’nin en fazla kadın çalışana ve en fazla kadın yöneticiye sahip holdinglerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz ve kadın istihdamımızı her yıl daha da artırıyoruz.

Pandeminin başladığı günden itibaren başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi uluslararası kuruluşlar, bu küresel salgının kadın istihdamında yarattığı riski konu alan açıklayıcı rapor ve sunumlar paylaştılar. Anadolu Grubu’nun pandemiden çok önce, kadın istihdamına ve kadının yönetimdeki temsiliyet ve etkisinin artırılmasına yönelik çalışmaları, bu kırılgan alanda da Grubumuza dayanıklılık kazandırdı. 2015-2019 yıllarında sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz 428 proje ve uygulamanın 41’i Birleşmiş Milletler’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amacı ile ilişkilidir.

Kadınların üretim süreçlerine katılımının kalkınmanın şartı olduğuna inanan grup şirketlerimiz de bu alanda dikkat çekici rakamlara ulaşan projeler geliştiriyor.

2015 yılından bu yana Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzacısı olan Anadolu Efes, 2019 yılında kadının iş gücüne katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekleyerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi yayımladı. Anadolu Efes, Sürdürülebilirlik Akademisi’nin Intertek iş birliği ile sürdürdüğü İş’te Eşit Kadın Sertifikası programı kapsamında FMCG sektöründe sertifika almaya hak kazanan ilk şirket oldu. Şirket, 5 ana başlık altında ve “cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması, kadının güçlenmesi için sosyal etki oluşturulması ve eşit değerde işe eşit ücret verilmesi” gibi toplamda 33 kriterde değerlendirildi. Bu sertifika ile Anadolu Efes, aynı değerde iş yapan kadın ve erkek çalışanlarına eşit ücret uygulamasıyla da dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldığını kanıtladı. Anadolu Efes’in bira üretiminde kadın bira ustalarının büyük payı var. Anadolu Efes’in 27 bira ustasından 6’sı, yani %22’si kadın. Şirketin bir o kadar da kadın bira ustası adayı bulunuyor. Anadolu Efes’in bira ustalarının içerisindeki kadın payı, dünyanın önde gelen bira akademilerinden mezun olan kadın oranının 2 katından fazla. Kadınlar laboratuvar çalışmalarından, üretim sürecine ve kalite kontrole kadar bira üretiminin her aşamasında yer alıyor. Kurum içinde yürüttüğü programların yanı sıra Anadolu Efes, Gelecek Turizmde isimli sosyal sorumluluk programı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere projelerini hayata geçirmeleri için destek oluyor. Sürdürülebilir turizm modelleri yaratarak yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen projenin uygulandığı bölgelerde girişimci kadınların çalışmalarına destek olmak amacıyla kooperatifler kurulmasına öncülük ediliyor, kadınlara farklı konularda ufuk açan eğitimler veriliyor. Gelecek Turizmde’nin destek verdiği projelerde bugüne kadar 300’den fazla kadına istihdam sağlandı ve bu sayı günden güne artmaya devam ediyor.

BM Kadını Güçlendirme Prensipleri’nin (WEP) 2015 yılından bu yana imzacısı olan Coca-Cola İçecek (CCI), bu kapsamda verdiği taahhütler doğrultusunda faaliyet gösterdiği ülkelerde çeşitli kadın girişimcilik programları ile kadınların finansal ve dijital okuryazarlık becerilerini güçlendirip ekonomiye katılımını destekliyor. 2017 yılında çalışmalarına başlayan Gönüllülük Programı kapsamında CCI, 1.500’ün üzerinde gönüllü ile birlikte başta kadının güçlendirilmesi olmak üzere, birçok farklı alanda projelere imza atmaya devam ediyor. CCI, faaliyette bulunduğu 10 ülkede kurduğu Kadın Platformları ile kadın çalışanların temsil edildiği kanallar oluşturdu. Kadınların bir arada ve etkileşimde olduklarında, güçlerinin katlanarak artacağına duyulan inanç ile kadın çalışanların bir arada projeler yürütebilmelerini sağlamak adına oluşturulan bu platformlarda, CCI’ın kadın çalışanları güçlü profesyonel ağ oluşturma ve liderlik becerileri ile ilgili çeşitli etkinlikler için bir araya geliyor. Kadınları liderliğe teşvik etmek, kadın dostu iş yeri olmak, toplumda kadının güçlenmesine katkıda bulunmak, sinerji yaratmak ve çalışırken eğlenmek prensipleriyle faaliyet gösteren tüm ülkelerin Kadın Platformları’nı 2019’da aynı çatı altında birleştiren CCI, bu alanda uluslararası kurum ve kuruluşlara taahhüt vermeye devam ediyor.  Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, The Coca-Cola Company CEO’su James Quincey ve LEAD Network kurucusu Mick Broekhof’un katılımıyla 26 Ekim 2020 tarihinde online ortamda gerçekleşen imza töreni ile Coca-Cola İçecek, 2025’e kadar müdür ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışan kadın oranını %5 artıracağı sözünü verdi. Başarır’ı takiben CCI’ın faaliyet gösterdiği 10 ülkenin genel müdürleri ve global üst yönetim ekibi bu taahhüdün altına imzalarını atarak CCI adına sorumluluğu üstlendi. CCI ayrıca, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun, TÜSİAD iş birliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle başlattığı  “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”nin katılımcısı oldu. CCI, bu kapsamda oluşturduğu “CCI Ev İçi Şiddet ile Mücadele Politikası” ile “şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans yaklaşımı”nı bir kez daha ortaya koydu. İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’nin katılımcısı olan Coca-Cola İçecek, politika ile çalışanlarına bir kez daha güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunma sözü verdi.

Farklı kademelerde görev yapan toplam 15.071 kadın çalışanı bulunan Migros, yaklaşık %40 kadın çalışan oranıyla en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca Migros, Lead Network’ün Türkiye oluşumunun kuruluşuna destek verdi. Çalışanlarının eşit eğitim ve kariyer imkânlarına sahip olması konusuna odaklanan Migros, LEAD Network Avrupa’nın cinsiyet ve fırsat eşitliği alanındaki CEO taahhüdüne imza attı. Daha önce kadın yönetici oranını 2025 yılına kadar %31’e çıkarma hedefi bulunan Migros, buna ek olarak direktör ve üzeri üst yöneticilerdeki kadın oranını da 2023 yılına kadar %23’e yükseltmeyi taahhüt etti. Cinsiyet ve fırsat eşitliğini esas alan politikaları çerçevesinde çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Migros, kariyer planlamalarını cinsiyet ayrımı yapmadan, mevcut görevleri, yetkinlikleri ve gelişim alanlarını göz önünde bulundurarak, detaylı çalışmalarla gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, Migros Kariyer Tarifleri uygulamasıyla her görev için gereken yetkinlikler detaylı bir şekilde tanımlanarak, tüm mağazalarda ve idari birimlerde görev alan çalışanlara kariyerlerini adil ve objektif bir şekilde yönetme imkanı sağlanıyor. Kadınların her alanda yeni meslekler edinmelerini destekleyen Migros’un kendi yetiştirdiği 265 kadın kasabı bulunuyor. Türkiye’de kadın kasap oranı %1 iken Migros’ta bu oran %9. Migros, perakende sektöründe daha önce hiç verilmemiş olan Toplumsal Cinsiyet eşitliği eğitimlerine de başladı.  Online olarak verilen eğitimlere hem mağaza hem de idari birimlerde işe başlayan çalışanlar katıldı. Buna ek olarak hamile çalışanları için hayata geçirdiği sistem sayesinde Migros, hamilelik boyunca sağlıklı beslenme, çocuk gelişimi, doğum sonrası iş hayatına dönüş gibi süreçler hakkında kısa eğitimler ve video içerikleri ile kadın çalışanlarını destekledi. Aile Kulüpleri projesinde ise Türkiye çapında 30 noktadaki Migros mağazalarında, İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle 106 farklı alanda eğitimler düzenleniyor. Aile Kulüpleri’nin 121.614 üyesinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. 2020 yılında fiziki eğitimlere ara verilme zorunluluğu sebebiyle “migros_ailekulubu” Instagram hesabı kuruldu. Kompakt hale getirilen kısa eğitim videoları 145.000 izlenme sayısına ulaştı.  İyi Gelecek Elçileri platformu, Migros’u yakından takip eden kadınların bir araya gelerek fikir ve görüşlerini paylaştıkları, verilen görevleri yerine getirerek aile bütçesine katkı sağladıkları bir online platform olarak tasarlandı. Tamamen kadınlara yönelik olarak tasarlanan platformun üye sayısı 2020 yılında 120.000’e ulaşırken, düzenlenen yüz yüze ve online etkinliklerle 35.000 kişiye ulaşıldı. Tüm bu çalışmalara ek olarak Migros, yepyeni bir eğitim platformunu da hayata geçiriyor. Migros Kadın Akademisi; Migros Aile Kulübü ve Migros Perakende Akademisi güç birliğinde, kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunacak. Kişisel gelişim eğitimleri, hobi kazandırma ve mesleki eğitimler gibi birçok alanda üyelerine destek verecek olan Migros Kadın Akademisi, işini kurma noktasına gelen kadınların çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacak. Migros, bu akademi aracılığıyla 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor.

Fırsat eşitliği, Anadolu Isuzu’nun çalışma ilkeleri arasında yer alıyor ve ödün verilmeksizin uygulanıyor. Çalışanların işe alım sürecinden başlayarak eğitim, ücret ve kariyer dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin oluşturulması gözetiliyor. Anadolu Isuzu bünyesinde, kadın-erkek çalışan eşitliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda hayata geçirilen istihdam yaklaşımının sonucunda, 5 yılda çalışan kadın sayısı toplam çalışan sayısı içinde %38 oranında arttı. Ar-Ge Merkezinde çalışan mühendislerin %25’ini kadın mühendisler oluştururken, kadınlar stratejik öneme sahip projelerde de görev alıyor. 2013 yılında ilk kez kadın işçi çalıştırmaya başlayan Anadolu Isuzu, üretimde kadın sayısının artırılması hedefiyle kadın işçilerin yapabileceği işleri tespit ederek meslek gruplarının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Anadolu Isuzu’nun mevcutta 100’ü bulan kadın çalışanlarından 10’u üretimde yer alıyor. Bu sayıyı artırmaya yönelik çalışmalarına devam eden Anadolu Isuzu, 2019 yılında 3 kadın çalışanına operatör belgelendirme kapsamında eğitim vererek, Forklift Ehliyeti almalarını sağladı.

Otomotiv sektöründe hizmet veren Çelik Motor, fırsat eşitliği politikası ve cinsiyet eşitliği hassasiyetiyle son üç yılda kadın çalışan oranını %27’den %31’e, kadın yönetici oranını ise %20’den %23’e çıkardı.

Anadolu Motor, tüm işe alım süreçlerini fırsat eşitliğini ve çalışma ilkelerini gözeterek yürütüyor. Beyaz yaka çalışanları içerisinde %25 olan kadın çalışan oranını, 2021 yılında artırmayı hedefliyor.

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, üst üste 8 yıldır Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su arasında yer alıyor. Üst yönetim ekibinde kadın yönetici oranı %35, Ar-Ge çalışanlarında kadın çalışan oranı %59 olan Adel Kalemcilik’te, kadın çalışan oranı ise yaklaşık %30. Ayrıca Adel Kalemcilik, geçtiğimiz dönemlerde saha satış ekibinde gerçekleştirdiği organizasyonel yapılanmayla kadın çalışan oranını %10’dan %35 seviyelerine çıkardı.

McDonald’s Türkiye, kadınların iş gücüne katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarına 2015’ten bu yana devam eden McDonald’s Türkiye, 2017 yılında ilave bin kişi istihdam hedefiyle her restoranında minimum iki-üç orta yaş ve üzeri kadın çalışana ulaşmaya odaklandı. Bu kişilerin bir kısmını da anneler ve ev kadınları oluşturdu. 2018 yılında “Hanımeli” teşvik programını hayata geçiren McDonald’s Türkiye, bir nedenle daha önce çalışma hayatına katılamamış ama meslek edinmek ve iş hayatında sorumluluk almak isteyen her yaş grubundan kadına yönelik fırsat yarattı. McDonald’s Türkiye’nin merkez ofis ve restoranlarında toplam çalışanların %33’ünü kadın çalışanlar oluşturuyor. Sadece merkez ofis üst yönetim olarak bakıldığında bu oran %60’e kadar çıkıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam eden McDonald’s Türkiye, pozisyon ayrımı yapmaksızın her kademede kadın çalışan oranını 3 yıl içinde %33’ten %51’e çıkarmayı hedefliyor. Bu dönemde Hanımeli projesi ile birlikte Kadın Sürücü projesine de ağırlık verilerek, paket servis yapan sürücüler arasında kadınların da sayısı artırılıyor. McDonald’s, erkek egemen futbol dünyasında kadın milli takımımızı da destekliyor. Yayınlanmayan kadın milli takım maçlarını canlı olarak ekrana getiren McDonald’s, bu desteği ile hem farkındalık yaratıyor hem de sektöründe bir ilki gerçekleştiriyor. McDonald’s Türkiye’nin kadın çalışan istihdamını artırma hedefi çerçevesinde, sektörde erkeklere yönelik bir meslek kolu olarak bilinen motor sürücü pozisyonundaki işlerde de kadınlar yer almaya başladı. 2021 yılında kadın sürücü sayısının daha da artması hedefleniyor.

Tarımsal üretimde çiftçilerin gelişimine ve özellikle de kadın iş gücünün ekonomiye katılımına önem veren Anadolu Etap, kalifiye kadın çiftçi sayısını artırmayı destekliyor. Anadolu Etap, ekosistemindeki sürdürülebilirliği sağlamak ve meyve yetiştiriciliğine yeni ve gelişmiş standartlar sunmak amacıyla 2012 yılında AgroAkademi adı altında bir eğitim merkezi kurdu. Anadolu Etap, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri, üniversiteler ve ziraat odaları iş birliği ile gerçekleştirdiği AgroAkademi eğitimlerini, %75’ini kadın çiftçilerin oluşturduğu 875 çiftçiye ulaştırdı. Çiftliklerindeki çalışanların %70’inin kadınlardan oluşmasına özen gösteren Anadolu Etap’ın AgroBurs kapsamında burs desteği verdiği öğrencilerin %50’si kız öğrencilerden oluştu.

Çalışmalarını sosyal alanda toplumsal gelişimi tetikleyerek, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar ve farkındalıklar yaratmak üzere yürüten Anadolu Vakfı, Gelişen İstanbul’un Değer Yaratan Kadınları projesi ile 558 kadına yönelik çeşitli seminer ve atölye çalışmaları düzenledi, mentorluk desteği verdi. Anadolu’nun Kadınları projesi ile kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirmelerine destek olan Anadolu Vakfı, 18-55 yaş arasındaki kadınların gelişimlerini destekleyici imkanlar sağlayarak ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmeyi amaçlayan program kapsamında Nevşehir ve Samsun’da 15 seminer ile 585 kadına eğitim verdi. Vakıf ayrıca 2020-2021 Eğitim yılı için Burs Programı kapsamında akademik ve sosyal açılardan başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun üniversite çağındaki 374 genç kızın eğitimine destek oldu. 2014 yılında başlatılan Mentorluk Programı ile 154 kız öğrencinin kişisel ve kariyer gelişimleri için çalışan Vakıf, program dahilinde düzenlenen seminer ve etkinliklerle toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm odaklı, öz güven sahibi, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri dikkate alan güçlü ve vizyoner kadınlar yetiştirmeyi hedefliyor. Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile 2005 – 2020 döneminde 23.099 kadına (ihtiyaç sahibi, engelli, huzurevi ve engelli rehabilitasyon merkezi sakini), 79.753 muayene, 1.731 ameliyat, 21.184 gün yatarak tedavi ve 304.831 tetkik hizmeti verildi. Proje kapsamında toplamda 657.706 sağlık hizmetinin %62’si kadınlar için sağlandı.

Anadolu Sağlık Merkezi & Anadolu Efes Spor Kulübü, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla 2014 yılından bugüne “Pembe Top Sahada” projesini sürdürüyor. Projenin 2020 yılında yedincisi gerçekleştirildi. Meme kanserinde daha önce hiç kullanılmayan Pembe Top ikonunun taşıyıcı güç olarak kullanıldığı proje ile 2014 yılında Türkiye’de ilk kez bir basketbol maçının hava atışı pembe top ile yapıldı.

Anadolu Sağlık Merkezi, sağlık sektörü ile benzer şekilde kadın istihdamının yüksek olduğu bir kurum. Toplam çalışan sayısı 972 kişi olan Anadolu Sağlık Merkezi’nin, %65 oranıyla 627 kadın çalışanı bulunuyor. Toplam 55 yöneticisinin %62’si kadın, 34 kadın yöneticisi bulunuyor.

Kurulduğu günden bu yana basketbol sevgisinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Anadolu Efes Spor Kulübü’nün taraftarlarının yaklaşık yarısı kadın. Basketbolseverlerin ücretsiz üye olabildiği aidiyet programı Anadolu Efes Fan Club ekosisteminde de 22 bine yakın kadın üye bulunuyor. Ayrıca Anadolu Efes Spor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarının takipçileri analiz edildiğinde yine yüksek oranlarla karşılaşılıyor. Twitter takipçilerinin %31’i, Instagram takipçilerinin %26’sı, Facebook takipçilerinin %20’si ve Youtube takipçilerinin de %44’ü kadın sosyal medya kullanıcılarından oluşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel pazarlama projeleri gerçekleştiren ve kadın taraftarlarına özel kampanyalar yapan Anadolu Efes, 8 Mart konseptinde oynanan maçlarında salon içerisinde kadın taraftarlar için bir hatıra köşesi oluşturdu. Ayrıca saha anonslarında anonsör Mustafa Özben ile birlikte deneyimli sunucu Başak Koç’un görev almasını sağladı.

Sektördeki kadın platformlarına destek veren AND Gayrimenkul’de beyaz yaka çalışanlar içerisinde kadınların oranı %60. Bu rakam yönetici seviyesinde ise %64.

Öte yandan AEH Sigorta’da çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor.

Anadolu Grubu olarak kadının yarattığı değer konusunda farkındalığı artırma yolundaki çalışmalarımızı sürdürüyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam ediyoruz.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*