Seda Çınlar / Coca-Cola İçecek Grup Sürdürülebilirlik Müdürü

İklim krizi ve insan hakları ihlallerinin doğurduğu çevresel ve sosyal sorunların çok daha görünür ve etkili olmasıyla şirketler, sürdürülebilirliğin, moda bir kelime ya da trendden öte, iş yapış şekillerini doğrudan etkileyen bir kavram olduğunu içselleştirdi.

Şirketlerin sürdürülebilirlikte başarıya ulaşmasının yolu sürdürülebilirliği sadece sosyal sorumluluk veya sadece çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde ele almalarından ziyade, değer zincirindeki paydaşların beklentilerini ve işin sürekliliği için gereksinim duyulan sermaye öğelerini doğru tespit etmelerinden geçiyor. Yani, sürdürülebilirliğin iş modeline ve stratejiye entegrasyonu, o şirketin dayanıklılığı, çevikliği ve sürdürülebilir büyümesinde kritik bir etmen.

Devamını oku →