Hurşit Zorlu / Anadolu Grubu İcra Başkanı

Önümüzde tüm paydaşlarımızla yürüyeceğimiz uzun bir değer yolculuğu var

Kurum değerleri, hem paydaşların beklentileri hem de kurumsal yönetişime ve hedeflere etkileri açısından, şirketler için hiç olmadığı kadar stratejik ve önemli kavramlar haline geldi. Bugün müşterilerimiz, yatırımcılarımız, ekip arkadaşımız olarak aramıza katılmaya aday gençlerimiz ve daha pek çok paydaşımız bizleri sadece ne iş yaptığımızla ya da ne üretip ne sattığımızla değerlendirmiyor. Kurum olarak var olma amaçlarımızı, nelere değer verdiğimizi, nasıl bir kültür inşa ettiğimizi ve neyi hedeflediğimizi sorguluyorlar. Kurumun çalışma prensiplerinin yanı sıra çalışanlarının davranışlarında da belirleyici olan değerler, aynı zamanda kurumun farklı konulara yaklaşımını, gelişmeler karşısındaki tepkilerini şekillendiriyor. Bir noktadan sonra, faaliyet ve kararların çerçevesini belirleyen ana kriterler haline dönüşen değerler, kurumun işini nasıl yürüttüğüne etki ederek stratejik yönetimin önemli bir faktörü halini alıyor.

Bugün Anadolu Grubu’nun farklı şirketlerinin veya farklı ekiplerinin yaptığı çalışmalara ve organizasyon yapılarına baktığınızda, 70 yıllık bir birikimle şekillenmiş istikrarlı bir iş yapma kültürü görebilirsiniz. İki kurucumuzun ve kurucu ailelerimizin değerleriyle başlayan bu oluşum, Grubumuzun uzun yolculuğunda ortaklarımızdan, paydaşlarımızdan öğrendiklerimizle, Grubumuzda çalışan her bireyin ortak aklımıza kattıkları ile gelişerek şekillendi. Yıllardır var olan ve çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz değerler bütünümüzü daha güçlü hale getirmek, daha kolay anlaşılabilir,  duygusal bağ oluşturulabilir bir bütün oluşturmak ve geleceğe taşıyabileceğimiz daha dinamik bir özellik kazandırmak için geçen yıl kapsamlı bir çalışma hayata geçirdik. Yeni ve kapsayıcı metinlerle ifade ettiğimiz ve her değere özel ikonik tasarımlarla tamamladığımız Anadolu Grubu Değerleri setimizi yakın zamanda duyurduk. Şimdi, bu değerlerin hayatımızdaki varlığını tüm paydaşlarımıza hatırlatmak ve hep birlikte bu değer yolculuğunu devam ettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Organizasyonlar için değerlerini ifade etmek, standartlarını belirlemek uğraşlı bir iş olmakla birlikte asıl zor olan, bunların herkesin benimsediği birer kavram haline gelmesini sağlamak. Bize bu noktada en büyük avantajı sağlayan, Anadolu Grubu Değerleri’nin Grubumuzda zaten var olan ya da çalışanlarımız tarafından var olması arzulanan kavramlar ile oluşturulmuş olması. Bu çalışmayı hem kendi kurumsal iletişim ve insan kaynakları uzmanlarımızın hem de alanında uzman danışmanlık şirketlerinin yönlendirmesiyle, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın görüşlerini alarak, yani ortak akıl felsefemizle hazırladık. Grubumuzun bugüne kadar var olan kavramlarını, Grup şirketlerimizin ve markalarımızın var olan değerlerini hazırlanan setin içine dahil ettik. Kültürümüzün bir parçası olan hiçbir kavramı dışarıda bırakmadık. Hepsinden önemlisi de kalıcı ve sürdürülebilir bir kavramsal bütün elde etmek için, içinden geçtiğimiz ve gelecekte daha da hızlanacak dönüşüm süreçlerinin kolay değiştiremeyeceği, her zaman geçerliliğini koruyacak evrensel bir dille değerlerimizi ifade etmeye çalıştık. Bu sayede Değerlerimiz, uzun yıllar boyunca aramıza katılan her yeni birey için tanımlayıcı ve yol gösterici olmaya devam edebilecek.

Çalışan bir bireyin mutluluğu ve motivasyonu için sadece büyük ve güçlü bir organizasyonun parçası olmak değil, ait olduğu organizasyona inanmak ve onun bir parçası olmayı istemek giderek daha önemli hale geliyor. Bunun için de kişinin çalıştığı kurumu iyi anlaması ve kurumsal değerlerle kişisel ilkeler arasında bir uyum yakalaması gerekiyor. Dünyada bizim gibi uluslararası iş yapan, pek çok farklı kültürü bile bünyesinde barındıran büyük ve değerli pek çok organizasyonun tüm lokasyonlarında aynı temel prensiplere dayalı bir değer sistemi oluşturma konusunda önemli başarı hikayeleri var. Bizim de bu konuda yol kat etmiş olmamızın temelinde insanı odağa alan bakış açımız ve ortak akılla hareket etme felsefemiz var. Anadolu Grubu’nun bir parçası olmuş her birey, her paydaş bu hikayeye kendinden bir şeyler ekleme hakkına sahip. Bireyden başlayarak organizasyonun bütününe erişen bu bakış açısı, değerler bütünümüzü daha sağlam temeller üzerine oturtuyor.

Önümüzde Değerlerimiz ışığında tüm paydaşlarımızla, insanımızla birlikte yürüyeceğimiz ve pek çok yeni başarı hikayesi içereceğine inandığımız uzun bir yolculuk uzanıyor. Anadolu Grubu bugüne sağlam temeller üzerine oturmuş değerleri ile geldi ve bu değerlerin bundan sonraki varoluşumuzun da temeli olduğunun farkındayız. İçinde bulunduğumuz hızlı gelişim ve dönüşüm, bizlere kendimizi ve kültürümüzü daha fazla anlatmayı öğretti. Anadolu Grubu Değerleri seti, tüm paydaşlarımıza Grubumuzun özünü anlatıyor ve bu değerleri bizlerle paylaşmak isteyen tüm paydaşlarımıza da pusula olabilecek nitelik taşıyor. Süregelen değer yolculuğumuzun amacı bundan sonra da hep değer vermek, değer üretmek ve değer katmak olacak.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*