Çiğdem Aliyazıcıoğlu / Anadolu Isuzu Otobüs Üretim Yöneticisi

Anadolu Grubu’nun kurucu felsefesi olan ortak akıldan temelini alan bir anlayışla, Anadolu Isuzu çalışanları olarak sunduğumuz fikirlerin çeşitlilik oluşturduğunu, bu çeşitliliğin yaptığımız çalışmalara güç kattığını ve başarımızda ne kadar önemli bir payı olduğunu hissedebiliyoruz. Şirketimizde yönetim anlayışının ve iş yapış felsefesinin merkezinde yer alan ortak karar alma kültürü tüm iş birimlerinde uygulanıyor. Özellikle bizlerin şirkete olan bağlılığını artırmak ve şirketimizin gelecek vizyonunu inşa etmek için oluşturulan Mutluluk Takımı Çalışma Grupları, bu uygulamalar arasında önemli bir yere sahip. Gönüllülük esasına dayalı oluşturulan ve benim de bir parçası olduğum Mutluluk Takımı proje grupları, şirketimiz bünyesindeki çalışanların bir araya gelerek fikirlerin oluşması için çalışıyor. Mutluluk Takımı ekip üyeleri olarak, belirli periyotlarda bir araya gelerek, şirketin daha iyi bir çalışma ortamına taşınmasına yön verecek eylem planları için çalışanlardan gelen görüş ve önerileri değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar, bizlere fikirlerin özgürce paylaşıldığı ve ekipçe değerlendirildiği ortamlarda birlikte iş yapma ve ortak karar alma imkanı sunuyor.

Mutluluk Takımları projemiz kapsamında alınan eğitimler ile tarafsız görüşlerin toplanmasını, değerlendirilmesini, faydalı ve fikir odaklı düşünmeyi içselleştirmeyi hedefliyoruz. Farklı departmanlardan oluşturulan gruplarda toplanan fikirler, yine tüm Mutluluk Takımı üyelerinin katkıları ile değerlendirilerek farklı kategorilerde önceliklendiriliyor. Bu çalışmadaki asıl hedef, tüm çalışanların fikirlerinin ortaya çıkarılması ile birlikte ekip olarak oluşturulan kısa ve uzun vadeli projelerin değerlendirilmesi, bu vesile ile ortak çalışma imkanı sunarak şirket geleceğimizin şekillendirilmesidir. Çalışan katılımı ile oluşturulan ve projelendirilen fikirler, Mutluluk Takımı liderlerinin öncülüğünde yöneticilerimize sunuluyor.

Mutluluk Takımı çalışmaları gibi şirket içinde çalışanların katılımı ile yürütülen bir çok projede (Kaizen vb.), aslında her bir Anadolu Isuzu çalışanının şirketin şekillenmesinde birer yapı taşı oldukları vurgulanıyor. Bizlerin fikirlerinin iş süreçlerinde ve karar mekanizmalarında değerlendirildiğinin ve önemsendiğinin bilinmesi, motivasyon kaynağı olmakla birlikte ortak aklımızın güçlenmesine yönelik amaçlarımızın gerçekleşmesine de katkı sağladığını düşünüyoruz. Özellikle pandemi süreci ile birlikte çalışma sistemlerindeki değişim, çalışanlar üzerinde farklı etkiler bıraktı. Bu etkileri ortadan kaldırmak adına şirketler çeşitli önlemler alarak çalışanlarının iletişimlerini güçlendirmeli ve çalışanlarını ortak iş süreçlerine dâhil etmelidir. Biz bu anlamda önemli bir yol kat ettik. Bu dönemde Mutluluk Takımı çalışmaları ile oluşturulan 119 öneri arasından 12 çalışmayı hızlı proje olarak hayata geçirdik. Devam eden süreçte orta vadede aksiyon alınabilecek talepler, fizibilite çalışmaları tamamlanarak ve konsolide edilerek iş planlarına dahil edildi. Çalışan katılımı ile oluşturulan ve hayata geçirilen bu projeler, bireylerin kendisini şirketin bir parçası olarak görmesini ve aidiyet duygusunu sağlıyor. Kendisine ait bir fikre değer verilip, projelendirilmesi çalışanların şirket bağlılığını artıyor.

Çalışan mutluluğunu önemseyerek ve bu konu üzerinde çaba sarf ederek, sadece çalıştığımız organizasyonun verimliliği ve karlılığını artırmanın ötesinde çok daha önemli bir amaca hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Bu sayede mutlu ve üreten bireylerin oluşturduğu mutlu aileler, yaratıcı ve gelişen bir toplum olabilmek için kendi üzerimize düşeni yapmış oluyor ve ortak aklımızla ortak geleceğimize yatırım yapmış oluyoruz.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*