Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü
mentes_albayrak_blog_gorsel

İçinde bulunduğumuz bilişim çağında şeffaflık kavramı yaşamlarımız için daha önemli hale geldi. Bu kavram, kurumlar için de son derece önemli. Artık, şeffaflık üzerine kurulu yönetim kültürü, yükselen bir değer olarak iş yaşamlarımızın bir parçası.

Anadolu Grubu Denetim Başkanlığınca; “Paydaşlarımızın güvenilir danışmanı olarak, değer yaratmak” vizyonuyla ve iç denetimde mükemmellik merkezi olarak tanınma hedefiyle, mesleki kuruluşlarda da liderlik rollerimizi sürdürüyoruz.

Avrupa Parlamentosu Nisan 2014’te, ‘Finansal olmayan raporlama’ya ilişkin bir mevzuatı onayladı. Resmi olarak Avrupa Konseyi tarafından da 29 Eylül 2014’te onaylanan bu düzenleme uyarınca üye devletler, 2017 yılında uygulanmak üzere, iki yıllık bir dönemde yerel kanunlarında gerekli düzenlemeleri yapacaklar. Avrupa Birliği uyum sürecinde bunun yansımaları ülkemizde de yaşanacağından, şimdiden bilgi sahibi olmakta ve hazırlanmakta fayda var.

Finansal olmayan raporlama, organizasyonların yayınladıkları faaliyet raporlarında finansal bilgilerin yanı sıra ekonomik, sosyal ve çevresel bazı bilgilere de yer vermesi olarak özetlenebilir. Dünyada Global Reporting Initiative’in (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması, International Integrated Reporting Council’nin (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi gibi çeşitli örnekleri olan bu tarz raporlamanın temel amacı, şeffaflığı artırarak kurumsal yönetim kalitesini geliştirmek ve gelecek nesillere kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dünya bırakma çabasını desteklemektir.

Benim de üyesi olduğum ECIIA  (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Kurumsal İletişim Komitesi olarak finansal olmayan raporlama ve iç denetimin rolü üzerine “Non Financial Reporting : Building trust with internal audit”  adlı bir rehber hazırlayarak, Brüksel’de 31.03.2015 tarihinde düzenlediğimiz bir yuvarlak masa konferansında çalışmamızı Avrupa Komisyonu ve Parlementosu’na sunduk. Bu toplantıda yapılan değerlendirmelere ‘The Parliament Magazine’ internet adresinden erişebilirsiniz.

Finansal olmayan bilgilere güvence verilmesi, gelişmekte olan bir alan ve iç denetçiler, mesleki standartlara uygun olarak, güvence görevlerinin yerine getirilmesi konusunda deneyim sahibi oldukları için, bu sorumluluğu üstlenebilecek konumdalar.

Bu tarz bir güvence; özellikle sosyal, ekonomik ve çevresel konularda bir kurumun paydaşları üzerinde yarattığı toplam etkiyi kapsamaya çalışır. Sürdürülebilirlik güvencesi sağlayan, finansal olmayan raporlamanın önemli konularının tümüne raporda, tam ve eksiksiz olarak yer verilmesini sağlamayı hedefler. Ayrıca sosyal, ekonomik, çevresel performans ile etkilerinin dengeli bir tarzda ve adil bir şekilde paydaşlara sunulup sunulmadığını değerlendirir.

Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarda; şeffaflığın önemine inanıyor, sürdürülebilir bir güvence sağlamayı amaçlıyoruz.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>