Seda Çınlar / Coca-Cola İçecek Grup Sürdürülebilirlik Müdürü

Sürdürülebilirliğin Stratejiye Entegrasyonu

İklim krizi ve insan hakları ihlallerinin doğurduğu çevresel ve sosyal sorunların çok daha görünür ve etkili olmasıyla şirketler, sürdürülebilirliğin, moda bir kelime ya da trendden öte, iş yapış şekillerini doğrudan etkileyen bir kavram olduğunu içselleştirdi.

Şirketlerin sürdürülebilirlikte başarıya ulaşmasının yolu sürdürülebilirliği sadece sosyal sorumluluk veya sadece çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde ele almalarından ziyade, değer zincirindeki paydaşların beklentilerini ve işin sürekliliği için gereksinim duyulan sermaye öğelerini doğru tespit etmelerinden geçiyor. Yani, sürdürülebilirliğin iş modeline ve stratejiye entegrasyonu, o şirketin dayanıklılığı, çevikliği ve sürdürülebilir büyümesinde kritik bir etmen.

Coca-Cola İçecek (CCI) olarak Türkiye, Pakistan, Orta Doğu ve Orta Asya’yı kapsayan bir coğrafyada, 11 ülkede, 10.000 çalışanımızla, 430 milyon tüketiciye hizmet veriyoruz. Operasyonlarımızın sürdürülebilirliğinin, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyadaki toplumların ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği ile çok yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de sürdürülebilirliği bütüncül bir yaklaşımla stratejimize entegre ediyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejimizi ve yıl içinde yarattığımız değeri entegre faaliyet raporumuz ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) endeksleri aracılığıyla yatırımcılar ve değer zincirindeki tüm paydaşlarla paylaşıyoruz.

Bu ESG Endekslerinden biri de, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP). Şirketlerin ve şehirlerin çevre performansları ile ilgili bilgileri ölçme, açıklama, yönetme ve paylaşma konusunda en yaygın platformlardan biri olan CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışıyor. Kâr amacı gütmeyen CDP, çevresel risk yönetiminin geliştirilmesinde ölçüm ve bilgi saydamlığının gücünü sürdürülebilir dönüşümü sağlamak adına kullanıyor.

2011 yılından beri CDP İklim; 2014’ten beri CDP Su Güvenliği Programlarına raporlama yapıyoruz.  2021 Su Güvenliği Skorumuzu “B”den “A-” ye yükselttik ve Türkiye merkezli FMCG şirketleri arasında, CDP 2021 sonuçlarında Su Güvenliği skorunda, ‘’A- ‘’ alan tek şirket olduk. “İklim Değişikliği Programı”nda ise, geçen seneki “B” skorunu koruyarak, hem dünya hem de global sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdik. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, su verimliliğimizi arttırma ve su havzalarının sürdürülebilirliğine yönelik projelerimiz ve ayrıca geleceğe doğru çizdiğimiz su güvenliği yol haritamızın CDP tarafından su güvenliği kategorisinde “A-” ile derecelendirilmesinden mutluluk duyuyoruz.

Bunun yanında halka açık bir şirket olarak Ocak ayında ihraç ettiğimiz sürdürülebilirlik endeksli tahvil ile finansal stratejimiz ve sürdürülebilirlik odak alanlarımız arasındaki güçlü bağı ortaya koyduk. Türkiye’nin yurt dışı piyasalarda ülke borçlanma oranı referansına göre düşük maliyetle  tahvil ihraç ettik. Bu tahvil ihracı, 500 milyon dolarla Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük, içecek sektörünün ise EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracı oldu. Süreç kapsamında bağımsız ESG araştırma, derecelendirme ve veri şirketi Sustainalytics’ten ikinci taraf görüşü aldık. Sustainalytics, CCI’ın sürdürülebilirlik çerçeve dokümanında belirtilen enerji ve su verimliliği göstergelerini güçlü olarak değerlendirildi. CCI’ın tahvil kapsamında baz aldığı 2020’deki su kullanım verimliliğini, 2027 yılına kadar yüzde 13 ve 2029 yılına kadar yüzde 17 artırma taahhüdünü ise iddialı olarak nitelendirdi. Böylece sürdürülebilirlik odaklı faaliyet çerçevemizi, uzun vadeli fonlama stratejimizle birleştirmiş olduk.

2002’de ilk çevre politikasının yayımlanması, 2009’da UNGC imzacısı olunması ve ilk sürdürülebilirlik raporunun yayımlanmasından bu yana süren sürdürülebilirlik yolculuğumuz boyunca öncelikli alanlarımızda performansımızı sürekli iyileştirmek için gayret gösterdik. Bundan sonra da değişen ve gelişen paydaş beklentileri ve doğal kaynakların sürekliliği ekseninde, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik yol haritamızı somut adımlarla çizmeye devam edeceğiz.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*