Çiğdem Keskin / Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Müdürü

Sürdürülebilirlik iletişiminin yaşamsal önemi

Tüm dünyada ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda hayatlarımızın dönüşüm yaşadığı bugünlerde, sürdürülebilirlikle ilgili farkındalık giderek artıyor. İletişim teknolojileri gelişiyor ve bu doğrultuda bilgiye erişim kolaylaşıyor. Toplumların, yaşanabilir bir dünya için gerekli olan küresel kalkınmayla ilgili doğru bilgilere kesintisiz bir şekilde erişebilmesi ise artık yaşamsal bir önem taşıyor.

Toplumların sürdürülebilirliği bir hayat tarzı olarak benimsemesi ve bu konuda tutum ve davranış değişikliği yaratılması ancak doğru bir sürdürülebilirlik iletişimi stratejisi ile mümkün olabilir.

Günümüzde kurumsal sürdürülebilirlik projeleri, marka yönetimi çalışmalarının önemli bir parçası haline geldi. Bu noktada kurumların, sürdürülebilirlik markalarını yaratmaları da faydalı olacaktır. Örneğin Anadolu Grubu, yıllardır sürdürülebilirlik alanında ilklere imza atan Grup şirketlerinin bu alandaki çalışmalarına, 2019’da oluşturduğu, Grubun gelecek odaklı sürdürülebilirlik vizyonunu temsil eden “Anadolu’dan Yarınlara” markasıyla yepyeni bir boyut kazandırdı. Tüm Grup şirketlerinin konsolide sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi ve projeleri artık bu marka altında iletişime taşınıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları, gezegenin ve toplumsal koşulların iyileştirilmesi ortak amacıyla hayata geçiriliyor. Küresel bir ortak amaç olduğunda, hedef kitlemiz de aslında dünya insanıdır. Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılabilmesi için herkesin bilgilenmesi gerektiğini vurguluyor ve amaçların anlatılması yönünde bir çağrı yapıyor. Bu noktada, iletişim mesajlarını farklı yaşlarda ve yaşam tarzlarında olan insanların dikkatini çekecek şekilde oluşturmak ve onların aktif katılımlarını sağlayacak doğru iletişim kanallarını seçmek stratejik önem taşıyor. Anadolu Grubu, Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı herkesin öğrenmesi ve onlara ulaşmak için yapılması gerekenleri bilmesi gerektiğine inanıyor. Bu kapsamda Anadolu Grubu; “Anadolu’dan Yarınlara” markası altında yürüttüğü çalışmalarını, eğitim alanında da sürdürüyor. Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Programı, bu yaklaşımla hayata geçirildi. Grup, bu eğitim ve iletişim alanıyla öncelikli olarak öğrencilere erişim sağladı. Ardından eğitim programının tüm videolarını internet sitesinde, YouTube kanalında ve Migros Kadın Akademisi’nde yayına alarak herkesin erişimine açtı.

Sürdürülebilirlik iletişiminde, en önemli araçlardan biri kuşkusuz raporlamadır. Sürdürülebilirlik raporları paydaşların, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarken, aynı zamanda farkındalıklarını da artıyor. Anadolu Grubu bu kapsamda, her yıl yurt içi ve yurt dışındaki tüm Grup şirketlerinin konsolide sürdürülebilirlik performansı verilerini temel alarak GRI standartlarıyla uyumlu sürdürülebilirlik raporlarını yayımlıyor. Grup ayrıca, Küresel Amaçlar’ın dünyaya duyurulduğu 2015 yılından bugüne hayata geçirdiği sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Uyumluluk Raporlarında da yer veriyor. Örneğin bu yıl yayımlanan SKA Uyumluluk Raporu’nda, Grubun 2015-2020 yıllarında sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği 555 proje ve uygulamasının envanteri yer alıyor. Uluslararası standartlara göre hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarında yer alan bilgileri ve SKA uyumluluk raporlarında detaylı olarak yer verilen proje ve uygulamalar, günümüz iletişim çalışmalarının olmazsa olmazı olan gerçek, samimi ve şeffaf olma gerekliliğinin karşılığıdır. Ayrıca Anadolu Grubu’nun tüm şirketlerinden birçok çalışanın katılımıyla ortak akılla hazırladığı ve Grup sinerjisini artıran bir platform olarak da konumlandırdığı bu raporlar, Anadolu Grubu’nun bir kurumu, ancak çalışanlarının sürdürülebilir kılacağının bilincinde olduğunu da gösteriyor.

Dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte iletişim artık tek yönlü değil. Bugün iletişimin interaktif yapısı öne çıkıyor. Dolayısıyla, sürdürülebilirlik iletişiminin en önemli araçlarından olan, ancak doğası itibarıyla tek yönlü iletişim yapısı bulunan raporlamayı, bu bakış açısına uygun şekilde interaktif ortama taşımak gerekiyor. Anadolu Grubu, sürdürülebilirlik ve SKA uyumluluk raporlarının içinde yer alan bilgileri, hazırladığı kapsamlı içerik planı çerçevesinde yıl boyu, kesintisiz olarak dijital medyada iletişime taşıyor. Sosyal medya topluluğunda yapılan geri bildirimlerin değerine inanıyor ve çalışmalarına yönelik iletilen her bir yorumu titizlikle değerlendiriyor. Sürdürülebilirlik için önemli olan Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü benzeri özel günlerde yaptığı paylaşımlarda, sosyal medya kullanıcılarına Anadolu Grubu’nun bu alandaki çalışmalarını anlatmanın yanı sıra dünya ve Türkiye’deki gelişmeler hakkında da bilgi veriyor. Bunu da zaman zaman anketler düzenleyerek, takipçileriyle etkileşime geçerek yapıyor.

İletişim çalışmaları, insanları motive etmelidir, bunun için verilen mesaj net anlaşılmalı, hedef kitle kapsamlı bilgi sahibi olurken, mesaja görüşleriyle katılabilmeli ve mesajı kişiselleştirebilmelidir. Bu stratejinin iyi uygulandığı bir örnek olarak Anadolu Grubu’nun Anadolu yersincapları için hayata geçirdiği biyoçeşitlilik projesinde gençlerle iş birliği yapmasını, yani doğanın dengesini gençlere emanet etmesini verebiliriz. Anadolu Grubu, gençlerin biyoçeşitlilik konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için harekete geçmesinin doğaya yapılan önemli bir yatırım olduğunun bilincindedir. Bu kapsamda Anadolu Grubu, nesli tehlike altında olan Anadolu yersincabı türünün devamına katkı sağlamak için hayata geçirdiği biyoçeşitlilik projesinin iletişiminde 100 gencin desteğini aldı. Gençleri, biyoçeşitliliğin önemi ve Grubun bu alandaki projeleri hakkında bilgilendirdi. Biyolojik çeşitlilik alanındaki farkındalık ve duyarlılıkları artan gençler de çevrelerini bilinçlendirmek için canla başla çalıştılar. Anadolu Grubu’nun biyoçeşitlilik alanında toplumsal bilinci yükseltmek için verdiği mesajlar, gençlerin desteğiyle dijital medyada, 100 binlere ulaştı.

Sürdürülebilirlik iletişimini, sürdürülebilir yöntemlerle gerçekleştirmenin önemi büyüktür. Anadolu Grubu, tanıtım çalışmalarında ağırlıklı olarak basılı malzeme yerine dijital kanalları kullanır. Ayrıca tanıtım filmi benzeri çalışmalarının çekimleri için uzun mesafe seyahatler yapmamayı tercih eder.

Günümüz koşullarında sürdürülebilirlik iletişimini yönetenler, dünyamız ve toplum için uzun vadeli değer yaratma anlayışıyla toplumsal farkındalık yaratıyor. Bu alanda çalışan herkesin sorumluluğunun büyük ve yaşamsal bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Anadolu Grubu olarak sürdürülebilirlik raporlaması ve iletişimi konularında küresel gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu alandaki çalışmalarımızı dünya ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik alanında ilkleri ve öncü çalışmaları hayata geçiriyoruz. Küçük çaplı bir sürdürülebilirlik çalışmasının dahi başka kurumlara ilham vererek çarpan etkisiyle büyük bir etki yaratabileceğine olan inancımızla bu alandaki tüm çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik iletişimini, kesintisiz olarak sürdürüyor, yaratacağımız toplumsal farkındalıkla yarınları güzelleştireceğimize inanıyoruz.

Yorumlarınızı bekliyoruz

e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*