Anadolu Grubu

Anadolu Grubu olarak Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız olmak için çıktığımız yolculukta en önemli önceliğimiz her zaman insan oldu. Toplumda her türlü ayrımcılığın kaldırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın gereği ve en önemlisi temel insan hakkı olarak görüyor, özellikle kadın gücünün katma değerinin farkındalığı konusundaki çalışmaları odağımızda tutuyoruz. Kadınların karar süreçlerindeki etkisinin artmasıyla dünyamızın hem maddi hem manevi anlamda gelişeceğine inanan bir Grup olarak “Kadınların ürettiği değerin farkındayız” diyoruz. Devamını oku →

Ahmet Bal / Anadolu Grubu Denetim Başkanı

Anadolu Grubu’nun denetim evreninde denetim kelimesi, değer yaratmayı, güvence ve çözüm ortağı olmayı ifade eder.

Anadolu Grubu gibi büyük şirket topluluklarında denetleme birimlerini vitamine benzetirim. Nasıl ki vitaminler hasta olduğumuzda değil de, hasta olmadan önce takviye edildiğinde bizi hastalıklara karşı koruyorsa, Anadolu Grubu Denetim Başkanlığı olarak bizim çalışma prensibimiz de buna çok benzeyen bir mantıkta işliyor. İç Denetim sürecinde Grubumuza yılda 1.000’in üzerinde öneri getiriyor ve şirketlerimizle birlikte aksiyonlar alıyoruz. Önerilerimizin hayata geçiş süreçlerini takip ediyor ve iyileştirilecek alanları belirliyoruz. Operasyonel süreçlerde ve konularda verimlilik ve etkinlik artışı sağlayacak konuları belirliyor ve Anadolu Grubu fonksiyonlarının daha etkin şekilde çalışabilmeleri için fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Aynı vücudun vitamin depolaması gibi, Grubumuz da çalışmalarımızın sonucunda bir anlamda vitamin depoluyor. Devamını oku →