Aykut Gümüşlüoğlu / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü

Süreçler yaşamımızın bir parçası, var olma mücadelemiz içinde bizi ayakta tutan temel dinamiklerdir. Yaşam akışımız süreçlere bölünmüş ve her bir süreç, alt bir süreçle birlikte var olma ve var etme yolumuzun hareket noktasını oluşturmuşlardır. Bu anlamda, yaşam dediğimiz olgu süreçlere bağlanabilirse şayet; canlı varlıklar kadar, tüm metalar, kurumlar, sistemler ve hatta düşünceler bile, birer sürecin yansımasını içerir. Bu nedenle süreçleri bilmek, kontrol etmek ve geliştirmek, varlığı götüreceği noktayı öngörebilmek açısından da önemlidir. Devamını oku →

Süleyman Erdem / Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri Denetim Uzmanı

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA), denetim mesleğine yönelik farkındalığın artırılması yönündeki çalışmalarını en yoğun şekilde her yılın Mayıs ayında gerçekleştirir. Ben de, “Denetim Farkındalık Ayı”nda, denetim mesleğinin “Bilgi Teknolojileri Denetimi” alanında edindiğim deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Devamını oku →

Ahmet Bal / Anadolu Grubu Denetim Başkanı

Anadolu Grubu’nun denetim evreninde denetim kelimesi, değer yaratmayı, güvence ve çözüm ortağı olmayı ifade eder.

Anadolu Grubu gibi büyük şirket topluluklarında denetleme birimlerini vitamine benzetirim. Nasıl ki vitaminler hasta olduğumuzda değil de, hasta olmadan önce takviye edildiğinde bizi hastalıklara karşı koruyorsa, Anadolu Grubu Denetim Başkanlığı olarak bizim çalışma prensibimiz de buna çok benzeyen bir mantıkta işliyor. İç Denetim sürecinde Grubumuza yılda 1.000’in üzerinde öneri getiriyor ve şirketlerimizle birlikte aksiyonlar alıyoruz. Önerilerimizin hayata geçiş süreçlerini takip ediyor ve iyileştirilecek alanları belirliyoruz. Operasyonel süreçlerde ve konularda verimlilik ve etkinlik artışı sağlayacak konuları belirliyor ve Anadolu Grubu fonksiyonlarının daha etkin şekilde çalışabilmeleri için fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Aynı vücudun vitamin depolaması gibi, Grubumuz da çalışmalarımızın sonucunda bir anlamda vitamin depoluyor. Devamını oku →