Seda Çınlar / Coca-Cola İçecek Grup Sürdürülebilirlik Müdürü

İklim krizi ve insan hakları ihlallerinin doğurduğu çevresel ve sosyal sorunların çok daha görünür ve etkili olmasıyla şirketler, sürdürülebilirliğin, moda bir kelime ya da trendden öte, iş yapış şekillerini doğrudan etkileyen bir kavram olduğunu içselleştirdi.

Şirketlerin sürdürülebilirlikte başarıya ulaşmasının yolu sürdürülebilirliği sadece sosyal sorumluluk veya sadece çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde ele almalarından ziyade, değer zincirindeki paydaşların beklentilerini ve işin sürekliliği için gereksinim duyulan sermaye öğelerini doğru tespit etmelerinden geçiyor. Yani, sürdürülebilirliğin iş modeline ve stratejiye entegrasyonu, o şirketin dayanıklılığı, çevikliği ve sürdürülebilir büyümesinde kritik bir etmen.

Devamını oku →

Çiğdem Keskin / Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Müdürü

Tüm dünyada ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda hayatlarımızın dönüşüm yaşadığı bugünlerde, sürdürülebilirlikle ilgili farkındalık giderek artıyor. İletişim teknolojileri gelişiyor ve bu doğrultuda bilgiye erişim kolaylaşıyor. Toplumların, yaşanabilir bir dünya için gerekli olan küresel kalkınmayla ilgili doğru bilgilere kesintisiz bir şekilde erişebilmesi ise artık yaşamsal bir önem taşıyor. Devamını oku →

Can Çaka / Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO

Pandemi süreci, tüm dünyanın tecrübe ettiği zorlu bir dönem oldu ve olmaya da devam ediyor. COVID-19 bir sağlık konusu gibi görünse de aslında hayatımızdaki birçok alanı etkiliyor ve değiştiriyor. Bu bağlamda uzmanların bir kısmı  pandeminin 11 Eylül saldırıları ve 2008 Küresel Finansal Krizi sonrasındakine benzer bir paradigma değişimine veya türbülansa neden olabileceğini düşünüyor. OECD ise 2020 yılı için dünya ekonomisinde %2,4 oranında bir daralma öngörüyor. Devamını oku →

Tuncay Özilhan / Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Tarımı hem bugünün hem de geleceğin sektörü olarak gördüğümü her fırsatta vurguluyorum. Bizden sonraki nesillerimiz için kuşaklar boyunca bereketli topraklarımızın bize sunduğu miras olan tarım sektörünü geleceğe taşımak ile yükümlüyüz. Tarım, insanlığın beslenmesinde, sanayi sektörüne hammadde sağlanmasında, kırsal kalkınmada, istihdam artışında ve dış ticarette döviz kazanımında çok önemli rol oynuyor. Ayrıca, Dünya genelinde açlığın ve yoksulluğun sonlandırılması, gıda israfının azaltılması, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması gibi sürdürülebilirlik ile ilgili karşı karşıya olduğumuz pek çok küresel sorunun ortak bir noktası olarak da stratejik öneme sahip. Devamını oku →